15-03-2013

Scripted rental apartment plans

Generatieve plattegronden voor huurwoningen.

Streamlined design and revenue.

Gestroomlijnd ontwerpen met direct inzicht in de opbrengsten.

Date Datum

15 March 2013

Client Opdrachtgever
A.S.R. Vastgoed
www.asrvastgoed.nl
Status Status

development concept

ontwikkelings concept

Flexible access and egress. Ontsluitingen en flexibele verdeling.
Location specific feasibility study. Locatiespecifieke haalbaarheidsstudie .
Realtime rental revenue. Realtime koppeling met rekenmodel.

Opbrengsten op basis van huurpunten

Real-time rental revenues and efficiencies

Rental revenues. Huuropbrengsten en investeringswaarde.

~ Voor ASR vastgoed ontwikkeling hebben wij een ontwerpstrategie gedefiniëerd en uitgewerkt tot een verzameling scripts waarmee plattegronden gegenereerd worden die real-time gekoppeld zijn aan een rekenmodel dat de huuropbrengsten uitrekent.
Verschillende ontsluitingen kunnen worden ontworpen met direct inzicht in het BVO/GBO rendement van die specifieke oplossing. Een wensenlijst van vierkante meters kan snel ingevoerd en geëvalueerd worden.

For ASR property development we defined a scripted design strategy that resulted in a set of scripts that generate plans and give real-time information regarding rental revenues and building efficiency ratios.

Naadloze 3d uitwerking

Continued 3d design

Example output open core plan. Voorbeeldoutput gegenereerde plattegrond.

When there is consensus about the financial bandwidth, some plans en programs can be investigated further with 3d artist impressions.

Zodra een financiële bandbreedte bepaald is, kunnen bepaalde plattegronden en functiesamenstellingen uitgekozen worden om aan de hand van 3d artist impressions onderzocht te worden.

Example plan result. Voorbeeldplattegrond.
42 sqm apartment. 42 m2 apartement.
55 sqm apartment. 55m2 apartement.
70 sqm apartment. 70 m2 apartement.

Façade varianten

Facade variations


Ontsluitingen en rendement

Voor elke locatie zijn vaak meerdere oplossingen denkbaar en het is in deze fase onmisbaar om direct inzicht te hebben in de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Juist in de initiatieffase is het noodzakelijk dat er een open evaluatie kan plaatsvinden van een portiekontsluiting, een gallerijontsluiting of een open kernontsluiting.

Access, egress and their inherent efficiency

Each location usually allows for different strategies for access and egress. In this phase it is essential and extremely beneficial to have direct and real-time feedback on its efficiency.

Different access and egress solutions are easily designed. Verschillende ontsluitingen kunnen gemakkelijk worden ontworpen.
A plan can be assembled with any number of different sizes. De plattegrond kan worden samengesteld uit een groot aantal verschillende oppervlaktes.

Flexibel inpassen

Het is inmiddels achterhaald dat niet-rechte lijnen in de bouw problematisch zouden zijn. Niet alleen is het mogelijk om met bestaande bouwtechnieken en reguliere partijen een gekromd bouwwerk te maken, er kleven ook bijzondere voordelen aan. In deze fase is het voordeel dat het gebouw soepel in de omgeving gepast kan worden en dat onnodige overgangen en aanpassingen vermeden worden. Het voordeel van deze gescripte oplossing is dat de vloeroppervlaktes correct en precies blijven ondanks de niet-paralelle wanden.

Smooth adaptation

It is a dated notion that non-straight lines in a build are problematic. Not only is it possible to build a curved building using regular building methods and partners, it holds inherent benefits to design curved. For example, the building can adapt smoothly to its environment, eliminating unnecessary transitions and details. Curved buildings typically result in a better floor to facade ratio. When one resists the notion of building curved, this is usually because one does not appreciate the higher intensity of design preparation and engineering. Ironically, this higher intensity results in less building errors and less time on site. This scripted design solution keeps the floor areas as intended despite the fact that its walls are not parallel.

Exact floor areas generated along a curve. Exacte vloerafmetingen gegenereerd langs een curve.

Recent projects.

Recente projecten.

Our projects are diverse, ranging from scripted design solutions to furniture design. What they all have in common is a desire for new connections.

Onze portfolio is erg breed, van scripted design solutions tot meubelontwerp. Maar wat de projecten bindt is een gedeelde ambitie voor nieuwe connecties.

View all projects Alle projecten

The Nieuwe Nederlanden

De Nieuwe Nederlanden

 • A new impulse for the old Nationale Nederlanden building
 • Een nieuw elan voor het oude nationale nederlanden gebouw

Office building transformation Rotterdam

Transformatie van een kantoorgebouw Capelle a/d IJssel

 • Eighties era office building in the perifery of Rotterdam transformed for flexible workspaces.
 • Jaren tachtig kantoorgebouw in de periferie van Capelle a/d IJssel getransformeerd tot flex werkplekken.

There's an App for that.

Daar is een App voor.

 • The new product of the architect, Real-time 3d Apps.
 • Het nieuwe product van de architect, Real-time 3d Apps.

Office building transformation

Transformatie van een kantoorgebouw

 • Eighties era office building in the perifery of The Hague transformed for flexible workspaces.
 • Jaren tachtig kantoorgebouw in de periferie van Den Haag getransformeerd tot flex werkplekken.

Scripted rental apartment plans

Generatieve plattegronden voor huurwoningen.

 • Streamlined design and revenue.
 • Gestroomlijnd ontwerpen met direct inzicht in de opbrengsten.

Co-design study Raalte

Co-design studie Raalte

 • A scripted design solution for a centre plan in Raalte.
 • Scripted design solution voor een cetrum plan.

Monroe

Monroe

 • Woensel West design competition
 • Woensel West Wedstrijd

RIBA Pylon Design

RIBA Pylon Design

 • One tower fits all
 • One tower fits all