09-02-2012

Co-design study Raalte

Co-design studie Raalte

A scripted design solution for a centre plan in Raalte.

Scripted design solution voor een centrum plan.

Date Datum

9 February 2012

Client Opdrachtgever
Leyten
www.leyten.nl
Location Locatie

Raalte, NL

Status Status

concept study

concept studie

De schetsmaquette van de 21e eeuw

21st century sketch model

Voor Leyten hebben wij een concept co-design opzet gemaakt voor een centrumplan voor Raalte. Leyten is een projectontwikkelaar met een affiniteit voor centrumplannen met veel ervaring in het balanceren van de vaak conflicterende belangen. Hiervoor organiseren zij workshopsessies waar alle eigenaars en beleidmakers aanwezig zijn. Voor deze workshopsessies hebben wij een generatief ontwerp gemaakt dat gekoppeld is aan een rekenmodel. Co-design houdt in dat gedurende de workshop verschillende varianten en variaties bekeken worden, het voordeel van het generatieve plan is dat er real-time veranderingen doorgevoerd kunnen worden en het rekenmodel houdt bij welke consequenties daar aan verbonden zijn. Op basis van reële cijfers kan een optimale mix van belangen vastgesteld worden.

We developed a concept co-design setup for Leyten, a project developer with an affinity for city centers and their inherent conflicting interests. In order for them to balance these conflicting interests they organize workshops where all stakeholders, owners and municipal decision makers are present. We created a generative plan that communicates in real-time with a calculation spreadsheet model. Co-design means that during the workshop options and variations can be explored in real-time. In the mean time the spreadsheet reflects these changes in real-time. This allows for decision to be made based on facts with a higher fidelity.

Recent projects.

Recente projecten.

Our projects are diverse, ranging from scripted design solutions to furniture design. What they all have in common is a desire for new connections.

Onze portfolio is erg breed, van scripted design solutions tot meubelontwerp. Maar wat de projecten bindt is een gedeelde ambitie voor nieuwe connecties.

View all projects Alle projecten

The Nieuwe Nederlanden

De Nieuwe Nederlanden

 • A new impulse for the old Nationale Nederlanden building
 • Een nieuw elan voor het oude nationale nederlanden gebouw

Office building transformation Rotterdam

Transformatie van een kantoorgebouw Capelle a/d IJssel

 • Eighties era office building in the perifery of Rotterdam transformed for flexible workspaces.
 • Jaren tachtig kantoorgebouw in de periferie van Capelle a/d IJssel getransformeerd tot flex werkplekken.

There's an App for that.

Daar is een App voor.

 • The new product of the architect, Real-time 3d Apps.
 • Het nieuwe product van de architect, Real-time 3d Apps.

Office building transformation

Transformatie van een kantoorgebouw

 • Eighties era office building in the perifery of The Hague transformed for flexible workspaces.
 • Jaren tachtig kantoorgebouw in de periferie van Den Haag getransformeerd tot flex werkplekken.

Scripted rental apartment plans

Generatieve plattegronden voor huurwoningen.

 • Streamlined design and revenue.
 • Gestroomlijnd ontwerpen met direct inzicht in de opbrengsten.

Co-design study Raalte

Co-design studie Raalte

 • A scripted design solution for a centre plan in Raalte.
 • Scripted design solution voor een centrum plan.

Monroe

Monroe

 • Woensel West design competition
 • Woensel West Wedstrijd

RIBA Pylon Design

RIBA Pylon Design

 • One tower fits all
 • One tower fits all