25-04-2015

The Nieuwe Nederlanden

De Nieuwe Nederlanden

A new impulse for the old Nationale Nederlanden building

Een nieuw elan voor het oude nationale nederlanden gebouw

Date Datum

25 April 2015

Client Opdrachtgever
Facilitypoint b.v.
www.facilitypoint.eu
Location Locatie

Rotterdam, NL

Status Status

ongoing

in uitvoering

The Nieuwe Nederlanden located at the Schiekade in Rotterdam, NL. De Nieuwe Nederlanden aan de Schiekade, Rotterdam.
The central hall. De centrale hal.

Het maken van meer dan alleen de som der delen.

Creating something more than just the sum of its parts.

Het voormalig Nationale Nederlanden kantoor op de Schiekade 830 in Rotterdam was tot voor kort een bedrijfsverzamelgebouw dat min of meer per ongeluk tot stand gekomen was. De grootste huurder maakte een duurzame krimp door en besloot om tijdelijk de vrijgekomen ruimtes door te verhuren. Dit bleek niet van tijdelijke aard en deze huurder besloot op zoek te gaan naar nieuw management om het gebouw als een geheel te beheren. Facilitypoint b.v. besloot om de uitdaging aan te gaan en besloot al snel dat een gebouw van deze allure zijn eigen branding verdient. Het gebouw was een uit nood geboren bedrijfsverzamelgebouw, nu was het tijd om er een geheel van te maken. In grote lijnen betekent dit een eigen merk, een eigen huisstijl, eenduidige wayfinding en een centrale receptie. En op een kleinere schaal betekent het ook dat elke ruimte op elke verdieping bekeken moet worden en voor elke ruimte een reparatie- en inrichtingsplan gemaakt moet worden.

The previous headquarters of the insurance company “Nationale Nederlanden” on the Schiekade 830 in Rotterdam was until recently an accidental business complex. Its main tenant experienced sustained negative growth and decided to temporarily sublet the free offices. This turned out to be not so temporary and the tenant decide to look for outside management. Facilitypoint b.v. decided to take this building under their wing but quickly saw that a building of this stature deserves its own brand. The building as it was until recently was a business complex by accident, now it was time to make it a business complex by design. In broad strokes this means a new brand, a house style, unified way finding and a central reception desk. And on a more granular level it also means going from room to room, level by level and assessing the state of every space and formulating a strategy for repairs and refurbishment.

First variation of the flex co-working space. Eerste variant van de flexwerkplek.
Refurbished hallway. Herinrichting van de gangen.
Example office. Voorbeeld kantoor.
Refurbished central hall of the lower level. Herinrichting centrale ruimte sousterrain.
Reinstated central reception desk. De centrale receptie wordt opnieuw in gebruik genomen.
An example of one of the refurbished meeting rooms. Een voorbeeld van een heringerichte vergaderruimte.

Recent projects.

Recente projecten.

Our projects are diverse, ranging from scripted design solutions to furniture design. What they all have in common is a desire for new connections.

Onze portfolio is erg breed, van scripted design solutions tot meubelontwerp. Maar wat de projecten bindt is een gedeelde ambitie voor nieuwe connecties.

View all projects Alle projecten

The Nieuwe Nederlanden

De Nieuwe Nederlanden

 • A new impulse for the old Nationale Nederlanden building
 • Een nieuw elan voor het oude nationale nederlanden gebouw

Office building transformation Rotterdam

Transformatie van een kantoorgebouw Capelle a/d IJssel

 • Eighties era office building in the perifery of Rotterdam transformed for flexible workspaces.
 • Jaren tachtig kantoorgebouw in de periferie van Capelle a/d IJssel getransformeerd tot flex werkplekken.

There's an App for that.

Daar is een App voor.

 • The new product of the architect, Real-time 3d Apps.
 • Het nieuwe product van de architect, Real-time 3d Apps.

Office building transformation

Transformatie van een kantoorgebouw

 • Eighties era office building in the perifery of The Hague transformed for flexible workspaces.
 • Jaren tachtig kantoorgebouw in de periferie van Den Haag getransformeerd tot flex werkplekken.

Scripted rental apartment plans

Generatieve plattegronden voor huurwoningen.

 • Streamlined design and revenue.
 • Gestroomlijnd ontwerpen met direct inzicht in de opbrengsten.

Co-design study Raalte

Co-design studie Raalte

 • A scripted design solution for a centre plan in Raalte.
 • Scripted design solution voor een cetrum plan.

Monroe

Monroe

 • Woensel West design competition
 • Woensel West Wedstrijd

RIBA Pylon Design

RIBA Pylon Design

 • One tower fits all
 • One tower fits all