Stills for animation

Stills voor animatie

Date Datum

29 May 2014

Client Opdrachtgever
XKP
http://www.xkp.nl/
Animation still competition pool Animatie still wedstrijdzwembad.
Animation still diving pool Animatie still duikbad.

Recent VR and animation projects.

Recente VR en animatie projecten.

View all projects Alle projecten

Zoutmanstraat, Den Haag

Zoutmanstraat, Den Haag

 • Google Cardboard VR tour
 • Google Cardboard VR tour

Oculus Rift application.

Oculus Rift applicatie.

 • Walking through the design with the client.
 • Architect neemt de klant mee in het ontwerp.

Animation Sokolniki Park

Animatie Sokolniki Park

 • Animation of a housing complex designed by Mecanoo
 • Animatie van een woningcomplex ontworpen door Mecanoo

There's an App for that.

Daar is een App voor.

 • The new product of the architect, Real-time 3d Apps.
 • Het nieuwe product van de architect, Real-time 3d Apps.

Animation Xiqu theater

Animatie Xiqu theater

 • Competition design by Mecanoo
 • Competitieontwerp Mecanoo architecten b.v.

Animation ziekenhuis

Animatie ziekenhuis

 • Hospital Tender Design Mecanoo
 • Ziekenhuis tender indieningsontwerp Mecanoo

Delft train station ceiling design study.

Plafondstudie treinstation Delft.

 • Using VR to remotely evaluate a complex design problem.
 • VR ingezet om op afstand een complex ontwerpprobleem te evalueren.