04-04-2014

The black page

De zwarte tekening

All generated drawings stacked together read like a black page Alle gegenereerde tekeningen op elkaar

For Mecanoo’s Delft train station I created a script that ultimately generated 356 section drawings of the ceiling made of so-called ‘baffles’. Usually baffles are straight, but in this case there where approximately 800 pieces that where curved. I made another script to convert these to arcs with a maximum deviation of 5 millimeters.

Voor Mecanoo’s trein station en stadskantoor in Delft heb ik een script geschreven dat uiteindelijk 356 doorsnedes genereerde van all baffle posities. Normaal gesproken zijn baffles recht, maar in dit geval waren er ook een 800-tal elementen gekromd. Hiervoor heb ik een ander script geschreven dat de curves omzet naar cirkeldelen met een maximale afwijking van het origineel van 5 mm.

The baffles and a piece of the secundary construction viewed from above Bovenaanzicht van de baffles en een gedeelte van de secundaire constructie