01-09-2011

Delft train station ceiling design study.

Plafondstudie treinstation Delft.

Using VR to remotely evaluate a complex design problem.

VR ingezet om op afstand een complex ontwerpprobleem te evalueren.

Date Datum

1 September 2011

Client Opdrachtgever
Mecanoo architecten b.v.
www.mecanoo.nl
A view parallel to the baffles exposes the gap, much thought went into the size of the gap and the height of the baffle. De ruimte tussen de baffles is soms goed zichtbaar, er is goed nagedacht over de afmetingen van de tussenruimte en de hoogte van de baffles.
View of the west side entrance. Entree aan de westzijde.

This is a great example of using an immersive 3d app to communicate and evaluate some options for a design. When I was employed by Mecanoo I designed the train station for Delft and while being self-employed I continued work on it. This is a study for the baffles (the plank-like ceiling elements) and its print. It turned out that a print on baffles is possible. However, it turned out that baffles have two sides and a ceiling print would require two designs and an opinion on how both sides relate to each-other. This turned out to be quite counter-intuitive. The 3d webapp helped tremendously in illustrating the issue and to investigate possible solutions.

Dit is een goed voorbeeld van het gebruik van een 3d webapp in het ontwerpproces. Als medewerker van Mecanoo heb ik het treinstation ontworpen en als zelfstandige heb ik er verder aan gewerkt. Dit is een studie naar de afmetingen van de baffles en de print. Het bleek niet intuitief dat een plafondprint op baffles twee zijdes kent en dat er duidelijkheid moet komen hoe de twee zijdes ervaren worden. De webapp was bijzonder behulpzaam bij het duiden van het probleem en het onderzoeken van mogelijke oplossingen.

The webapp is here. (unity plugin, requires 32 bits browsers)

De webapp is hier. (unity plugin, vereist 32 bits browsers)

Recent projects.

Recente projecten.

Our projects are diverse, ranging from scripted design solutions to furniture design. What they all have in common is a desire for new connections.

Onze portfolio is erg breed, van scripted design solutions tot meubelontwerp. Maar wat de projecten bindt is een gedeelde ambitie voor nieuwe connecties.

View all projects Alle projecten

The Nieuwe Nederlanden

De Nieuwe Nederlanden

 • A new impulse for the old Nationale Nederlanden building
 • Een nieuw elan voor het oude nationale nederlanden gebouw

Office building transformation Rotterdam

Transformatie van een kantoorgebouw Capelle a/d IJssel

 • Eighties era office building in the perifery of Rotterdam transformed for flexible workspaces.
 • Jaren tachtig kantoorgebouw in de periferie van Capelle a/d IJssel getransformeerd tot flex werkplekken.

There's an App for that.

Daar is een App voor.

 • The new product of the architect, Real-time 3d Apps.
 • Het nieuwe product van de architect, Real-time 3d Apps.

Office building transformation

Transformatie van een kantoorgebouw

 • Eighties era office building in the perifery of The Hague transformed for flexible workspaces.
 • Jaren tachtig kantoorgebouw in de periferie van Den Haag getransformeerd tot flex werkplekken.

Scripted rental apartment plans

Generatieve plattegronden voor huurwoningen.

 • Streamlined design and revenue.
 • Gestroomlijnd ontwerpen met direct inzicht in de opbrengsten.

Co-design study Raalte

Co-design studie Raalte

 • A scripted design solution for a centre plan in Raalte.
 • Scripted design solution voor een cetrum plan.

Monroe

Monroe

 • Woensel West design competition
 • Woensel West Wedstrijd

RIBA Pylon Design

RIBA Pylon Design

 • One tower fits all
 • One tower fits all